fotolijn

€ 11.000 aan cheques

In oktober ontvingen wij prettig nieuws van het Coöperatiefonds van Rabobank Salland. Zij hebben maar liefst € 6.000 aan Stichting Scouting Heino heeft gedoneerd.

Op 23 oktober vertegenwoordigde onze penningmeester Margaret de Winter onze Rozendaelgroep bij de uitreiking van de cheque.

De Rabobank is niet de enige gulle gever: zo honoreerde het Scouting Nederland Fonds op 16 november onze aanvraag van € 5.000.

Uiteraard komt de opbrengst hiervan terecht bij een goed doel: de bouw van een nieuwe blokhut, bestemd voor alle speltakken van Scouting Heino. Uiteindelijk worden de kosten van: de inrichting, de nutsvoorzieningen, de specialisten, het materiaal en de nodige vergunningen hier onder andere van  betaald.