Wekenoverzicht online onder ''Downloads''

Iedereen kan vanaf nu via deze site het wekenoverzicht van de bouw van de nieuwe blokhut downloaden. Zie hiervoor ''Downloads.''   

Officiële overname units Koos

Op 22 november zal er een belangrijk moment plaatsvinden in de bouw van de nieuwe blokhut. Op dat moment zal Susanne Nauw, onze groepsbegeleidster en tevens lid van de Blokhutcommissie, het contract van overname van de units bij KOOS in Raalte ondertekenen. Ze zal om 9.00 uur het contract ondertekenen. 

Informatieavond over het nieuwe clubgebouw op 21 november

Op 27 oktober heeft het bestuur van Scouting Heino de beslissing gemaakt om een unitgebouw van KOOS uit Raalte over te kopen. Dit betekent ook wel: het begin van een nieuwe blokhut!

De oude blokhut zal tot de grond toe gesloopt worden. Aan de (inrichting van) de units zal het nodige moeten gebeuren. Om die reden wordt er een oproep gedaan op alle leden, ouders, leidinggevenden en NDLG’ers van Scouting Heino om op een nader te bepalen tijd de Blokhutcommissie en het bestuur bij te staan bij de werkzaamheden rondom de blokhut.

Op woensdagavond 21 november wordt er speciaal een informatieavond gehouden voor alle belangstellenden. Op deze avond wordt er nader toelichting gegeven over de personen, taken, en tijden rondom de klussen van de oude en nieuwe blokhut. Vanaf 19.45 is er vrije inloop en de avond begint officieel om 20.00 uur.

Het bestuur en leden van de Blokhutcommissie willen daarom alle ouders, leden, NDLG’ers en andere belangstellenden van harte uitnodigen om in grote getale aanwezig te zijn.

€ 11.000 aan cheques

In oktober ontvingen wij prettig nieuws van het Coöperatiefonds van Rabobank Salland. Zij hebben maar liefst € 6.000 aan Stichting Scouting Heino heeft gedoneerd.

Op 23 oktober vertegenwoordigde onze penningmeester Margaret de Winter onze Rozendaelgroep bij de uitreiking van de cheque.

De Rabobank is niet de enige gulle gever: zo honoreerde het Scouting Nederland Fonds op 16 november onze aanvraag van € 5.000.

Uiteraard komt de opbrengst hiervan terecht bij een goed doel: de bouw van een nieuwe blokhut, bestemd voor alle speltakken van Scouting Heino. Uiteindelijk worden de kosten van: de inrichting, de nutsvoorzieningen, de specialisten, het materiaal en de nodige vergunningen hier onder andere van  betaald.

Pooltochten 2012

Mathilde heeft een mooi verslag geschreven over de Pooltochten 2012. Zoals elk jaar wordt deze grote jaarlijkse regioactiviteit in Ommen goed bezocht door leden van onze groep. Lees er meer over in het verslag "Pooltochten 2012" in het logboek!

Sponsoren Blokhut

Scouting Evenementen