Contact

Adresgegevens

Rozendaelgroep Scouting Heino
Heinose Veldweg 1
8141 RR Heino

GPS: N 52° 25.593, E 006° 14.368

Verhuur

Vanaf de zomerperiode 2017 verhuren we onze blokhut alleen aan Scoutinggroepen die komen met leden in de bever, welpen en scoutsleeftijd. Mail voor meer informatie naar het volgende e-mailadres: verhuur@scoutingheino.nl.

Aanmeldingen

Bij aanmeldingen of vragen, mail dan je naam, leeftijd en de vraag naar het volgende e-mailadres: info@scoutingheino.nl.

Afmeldingen (stoppen lidmaatschap)

Als je wilt stoppen, is dat natuurlijk jammer. Afmelden kan door een mail te sturen naar info@scoutingheino.nl.

Vragen over financiën

Bij bijvoorbeeld vragen over de contributie of andere geldgerelateerde zaken kun je contact opnemen met de penningmeester via info@scoutingheino.nl.

Bestuur

Het hele bestuur (zowel stichting als verenigingsbestuur is bereikbaar via info@scoutingheino.nl.

Internet

Bankgegevens

  • Groepsvereniging: IBAN: NL21RABO0148333338, BIC RABONL2U
  • Beheerstichting: IBAN: NL65RABO0120697343, BIC RABONL2U

Kamer van Koophandel

  • Groepsvereniging: 08183639
  • Beheerstichting: 41024331

Medewerkers- / preventie- / integriteitsbeleid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag 

Alle volwassenen binnen onze vereniging moeten een VOG overhandigen. De kosten voor de aanvraag van een VOG worden door de overheid vergoed.

Binnen onze groep gedragen we ons volgens de gedragscode zoals die door Scouting Nederland is opgesteld.

Voor het benoemen van nieuwe stafleden maken hanteren we een stappenplan dat bij het bestuur is op te vragen.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.